Az andragógia, de különösen a múzeumandragógia módszertan elméleti és gyakorlati kérdéseinek megválaszolása a szaktudomány számára is komoly kihívást jelentenek.
Honlapunkon teret nyitunk ezeknek a témáknak a fejtegetésére is. Reálisabb célunk inkább azonban az lehet, hogy a múzeumok, a felnőttek számára szervezett közösségi és közművelődési programokat és módszereket bemutassák, illetőleg megismertessük azokat a közművelődési anyagokat, amelyek sikerrel szerepeltek pályázatokon, konferenciákon vagy egyéb fórumon.