Múzeumaink és múzeumi civíl szervezeteink értékes múzeumtudományi közleményeket, szakmai cikkeket, sok-sok tanulmányt, könyveket adnak ki, ugyanakkor publikációs tevékenységünkben megjelennek olyan közérthető nyelven megírt érdekes tartalmú ismeretterjesztő kiadványok, könyvek, füzetek (is), amelyeket a szakemberek, a főiskolások, egyetemisták mellett az érdeklődő felnőttek, az önkéntes formában tanuló, az öntanítást gyakorló személyek, a családok és más közösségek is érdeklődéssel és örömmel olvashatnak. Honlapunk „Tudástér” rovatának azok az egyének is kedvezményezettjeik, akik a formális oktatási rendszerből önhibájukon kívűl kiszorulnak, piacorientált képzésekben pedig gazdasági vagy más okok miatt nem tudnak részt venni.